top of page

Börja med slutet

Det är vanligt att studenter får lära sig något som kallas för "forskningsprocessen". Det är en sorts steg för steg-manual i hur forskning bör bedrivas. Tanken är att forskning ska genomföras på ungeför samma sätt som den skrivs fram i slutprodukten, det vill säga i uppsatsen, artikeln eller rapporten. Först bör man fundera igenom inledningen och syftet, sedan bestämmar man vilken metod man vill använda och avslutningsvis får man ett resultat. Så enkelt - i teorin.


I själva verket brukar de flesta forskare göra precis tvärtom. Först kommer de på en intressant idé om vad de vill skriva om, sedan hittar de ett datamaterial och en metod som kan ge dem substans för just det som de vill ha sagt och avslutningsvis skriver de fram en inledning och ett syfte som, så att säga, motiverar varför det var viktigt att genomföra den studie som de redan har genomfört. Det är en offentlig hemlighet att syftesformuleringen ofta putsas till, eller rentav ändras, alldeles innan en forskningsartikel skickas in till en tidskrift.


Men då kan det väl inte bli någon bra forskning? Jo, faktum är att den bästa forskningen, i min mening, följer just detta tillvägagångssätt. Allt annat blir helt enkelt för tråkigt - och tråkig forskning publiceras sällan i fina tidskrifter.


Mitt tips till studenter och utredare är därför att lära av våra mest framgångsrika forskare och helt enkelt börja med slutet. Vad vill du ha sagt med din undersökning? Börja där.


/Olov


Comments


bottom of page