top of page

Du måste LÄRA DIG SJÄLV

Det här är inget fånigt livscoach-inlägg om hur du blir "den bästa versionen av dig själv". Åtminstone är det inte min avsikt att skriva något sådant. Jag vill inte argumentera för att du kan, eller behöver, bli en bättre människa. Det jag vill ha sagt, denna gång, är att om du verkligen vill lära sig något, eller utforska något okänt, så måste du göra det själv, utan att lita på auktoriteter eller peers.


Detta är kanske ingen ny tanke, men den är för tillfället impopulär bland de som säger sig veta hur man lär sig och hur man lär ut. Den pedagogiska hegemonin präglas till stor del av det så kallade sociokulturella perspektivet och en konstruktionistisk grundsyn på människan enligt vilka alla tankar, idéer och lärdomar kommer utifrån och inget kommer inifrån. Människan lär sig genom "goda samtal", "ömsesidigt givande och tagande" samt "inspirerande konferenser, miljöer och talare". Människan kan aldrig lära sig något utan att få hjälp; hon är beroende av gruppen, institutionerna och samhället för att kunna erhålla nya kunskaper, insikter och perspektiv.


Jag håller såklart inte med om något av detta.


Jag vet, av erfarenhet, att om man ska lära sig något så måste man göra det själv. Man måste leka, traggla, misslyckas och testa på nytt. Om man alltid frågar någon annan när man kör fast så blir man intellektuellt beroende. Inte nog med att man inte lär sig praktiska och teoretiska kunskaper — man övar heller inte upp sin förmåga att tro på sina egna tankar och stå emot den världsbild som alltid trycker sig på utifrån och som man måste stångas med för att på något sätt kunna tänka nytt, uppleva en viss grad av frihet och eventuellt bidra till att utveckla nya kunskaper och synsätt.


Gruppen är inte alls bra på att inspirera till nya perspektiv. I min mening är den bättre på att konservera gamla uppfattningar. Pedagogerna som har "goda samtal" kring fikabordet bekräftar sin gemensamma föreställningsvärld istället för att pröva dess giltighet; de invaggas i en gemensam trygghet som hindrar kreativitet och utveckling.


Gör som jag: var en outsider.


Testa åtminstone.


Du kanske lär dig något.


/Olov
Comments


bottom of page