top of page

Hellre användbart än fancy

Många nya (eller aspirerande) forskare vill använda avancerade statistiska analysmetoder i sina projekt. De förväntar sig att själva komplexiteten i deras analyser kommer bidra till att göra resultaten intressanta och övertygande. Att vara forskare - tror de - är att visa att man kan göra riktigt svåra grejer.


Mer etablerade forskare tänker ofta tvärtom: less is more. Desto enklare en statistisk analys kan förstås, desto mer övertygande är den. En statistisk analys ska vara begriplig och transparent även för den som saknar en doktorsexamen i statistik (såvida inte forskningen ifråga bedrivs inom just ämnet statistik).


När etablerade forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen bedömer andra forskares studier så brukar relevans, nytänkande och användbarhet betonas mer än allt annat. Kan resultaten bidra till att lösa ett viktigt problem på ett nytt och effektivt sätt? Då är studien intressant och viktig. Strunt samma om den använder mer eller mindre avancerade statistiska analyser.


Kom därför ihåg att avancerade statistiska analyser aldrig är ett självändamål inom kvantitativ samhällsforskning. De ska användas i den mån de behövs. Det enkla är ofta det bästa.


/Olov

bottom of page