top of page

Slösa inte tid på fel datamaterial

Updated: Apr 25, 2023

Som forskare, student och utredare är det viktigt att kunna känna entusiasm inför sitt undersökningsprojekt. Det är dock viktigt att även vara eftertänksam och inte springa in i projekt för snabbt. Om förutsättningarna för projektet inte är de rätta finns det en risk att du kommer slösa bort din entusiasm på arbete som inte ger någon avkastning.


Många forskningsprojekt blir inte så bra som forskarna hade hoppats på grund av att deras datamaterial helt enkelt är för små eller innehåller många fel. Om du arbetar med datamaterial som är små eller som innehåller många fel är risken stor att du inte kommer kunna få statistiskt signifikanta resultat även om du använder en lämplig statistisk metod. Och hur spännande är det med resultat som inte är signifikanta? Inte alls, eftersom resultat som inte är signifikanta bara betyder att vi inte kan dra någon slutsats om någonting.


Slösa alltså inte bort din tid på datamaterial som inte håller måttet. Om det finns höga krav och förväntningar på att din undersökning verkligen ska leda fram till något: se till att hitta ett större datamaterial som har samlats in på ett noggrant och kompetent sätt.


/Olov

Illustration från https://www.ciphr.com/

Comments


bottom of page