top of page

Etiska riktlinjer

KVANTILA:s grundläggande etiska principer

KVANTILA:s målsättning är att erbjuda tjänster som är lättillgängliga, tillförlitliga och regelmässiga givet den kontext inom vilken en uppgift utförs. KVANTILA:s kunder ska ges möjlighet att lösa problem och utmaningar utan fusk eller otillåtna metoder.

 

Mot bakgrund av denna målsättning är KVANTILA:s grundläggande etiska principer att alltid, och i alla lägen, sträva efter integritet och uppriktighet. KVANTILA kommer inte söka ekonomisk vinning genom etiskt problematisk verksamhet eller genom ouppfyllda löften. KVANTILA:s ekonomiska intressen är underordnade företagets etiska principer. KVANTILA kommer vara uppriktigt och transparent när det redogör för tjänster och för tillgängliga kompetenser inom kvantitativ metod, kvalitativ metod och övriga färdigheter relaterade till forskning och utredningsarbeten. 

KVANTILA:s etiska handlingsprinciper

  • KVANTILA återbetalar alla kunder som har bokat en tjänst utan att motta adekvat hjälp inom den tid som har utlovats.

  • KVANTILA använder inga universitetsresurser i sin verksamhet.

  • KVANTILA genomför inte uppgifter åt studenter.

  • KVANTILA hjälper inte till med någon typ av fusk.

  • KVANTILA bidrar inte till etiskt problematiska forsknings- och utredningsarbeten.

  • KVANTILA tar inte emot kunder som deltar i eller planerar att delta i universitetskurser där Olov Aronson är anställd som lärare, handledare eller examinator.

  • KVANTILA tar inte emot kunder som är inskrivna vid det universitet eller den högskola där Olov Aronson är anställd.

bottom of page