top of page

Resurser

Redskap för akademiska hantverk

Vi vill underlätta ditt arbete med kvantitativ metod och kvalitativ metod

Kvantitativ metod och kvalitativ metod kan vara svår att förstå och tillämpa. Dessutom kan det vara svårt att veta hur kvantitativa och kvalitativa resultat ska presenteras och diskuteras i uppsatser och artiklar. KVANTILA erbjuder följande fritt tillgängliga resurser för att underlätta ditt arbete:

 

Om det är någon resurs som du saknar, och som du tror skulle vara av allmänt intresse, får du gärna kontakta KVANTILA och tipsa oss!

bottom of page