top of page

Om KVANTILA

Varför grundades KVANTILA?

KVANTILA grundades för att det saknades snabb och lättillgänglig hjälp för forskare, utredare och studenter som arbetar med kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. KVANTILA erbjuder flexibla tjänster för att du som arbetar med kvantitativ eller kvalitativ metod ska kunna slutföra ditt arbete utan dröjsmål. Till skillnad från andra konsultfirmor prioriterar vi tillgänglighet och närhet till våra kunder. Vår målsättning är att du alltid ska kunna anlita oss enkelt, smidigt och med kort varsel. 

KVANTILA:s verksamhet vänder sig till både nybörjare och proffs. Vi är vana att anpassa våra lösningar och vår kommunikation efter olika behov och förkunskaper. Du behöver inte veta exakt vad du söker för att kontakta oss. Vi hjälper dig att sätta ord på dina problem och föreslår alltid de enklaste och billigaste lösningarna.

Vem är Olov Aronson?

Olov Aronson, grundare av KVANTILA, har bred och omfattande erfarenhet av forskning och utbildning inom samhällsvetenskapliga ämnen. Olov är filosofie doktor (PhD) i välfärd och socialvetenskap. Han har deltagit i flera forskningssamarbeten inom ämnena socialt arbete, folkhälsovetenskap och omvårdnad vid Karolinska Institutet och Jönköping University. Dessa forskningsprojekt har resulterat i ett flertal publikationer i framstående vetenskapliga tidskrifter. I sin forskning har Olov använt sig av såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder.

 

Olov har ca 5000 timmars erfarenhet av undervisning, handledning och examinering av studenter på grund- och avancerad nivå vid Jönköping University, Örebro Universitet och Karlstads Universitet. Olov har handlett 30 uppsatser och examinerat 11 uppsatser på kandidat- och masternivå. Han har varit kursansvarig för kurser i kvantitativ metod och kvalitativ metod på flera olika utbildningsprogram, inklusive socionomprogrammet och samhällsanalytikerprogrammet. Du kan ladda ned och läsa Olovs CV här.

Anchor 1
bottom of page