top of page

Om KVANTILA

Varför grundades KVANTILA?

KVANTILA grundades för att det saknades snabb och lättillgänglig hjälp för forskare, utredare och studenter som arbetar med kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. KVANTILA erbjuder fritt tillgängliga resurser för att du som arbetar med kvantitativ eller kvalitativ metod ska kunna slutföra ditt arbete utan dröjsmål.

KVANTILA vänder sig till både nybörjare och proffs. Vi anpassar vår information och kommunikation efter olika behov och förkunskaper. Du behöver inte veta exakt vad du söker för att kontakta oss. Vi hjälper dig att sätta ord på dina problem och föreslår alltid de enklaste och mest användbara lösningarna.

Vem är Olov Aronson?

Olov Aronson, grundare av KVANTILA, har bred och omfattande erfarenhet av forskning och utbildning inom samhällsvetenskapliga ämnen. Olov är filosofie doktor (PhD) i välfärd och socialvetenskap. Han har deltagit i flera forskningssamarbeten inom ämnena socialt arbete, folkhälsovetenskap och omvårdnad vid Karolinska Institutet och Jönköping University. Dessa forskningsprojekt har resulterat i ett flertal artiklar i framstående vetenskapliga tidskrifter samt i ett par publikationer i bokformat. I sin forskning har Olov använt sig av såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder.

Olov har ca 6000 timmars erfarenhet av undervisning, handledning och examinering av studenter på grund- och avancerad nivå vid Jönköping University, Örebro Universitet och Karlstads Universitet. Olov har handlett 34 uppsatser och examinerat 12 uppsatser på kandidat- och masternivå. Han har varit kursansvarig för kurser i kvantitativ metod och kvalitativ metod på flera olika utbildningsprogram, inklusive socionomprogrammet och samhällsanalytikerprogrammet. Du kan ladda ned och läsa Olovs CV här.

Anchor 1
bottom of page