top of page

Kompetensområden

KVANTILA kan kvantitativ metod, kvalitativ metod och allt det där andra

Det krävs bred kompetens för att kunna genomföra en undersökning "från ax till limpa". KVANTILA har sådan kompetens. Vi kan de teoretiska resonemangen och de praktiska strategierna samt detaljerna som det är lätt att glömma när man skriver en uppsats eller redigerar en forskningspublikation. Här är några exempel på vad vi har kompetens inom:

bottom of page