top of page

Publikationer

Publicerade böcker flyger i luften

Forskning och forskningskritik

Akademisk verksamhet präglas av både forskning och forskningskritik. Nedan finner du ett urval av Olov Aronsons publikationer. Vissa publikationer kan du ta del av gratis och andra publikationer kan du beställa genom länkarna som anges.

Varför är universiteten och högskolorna så dåliga?
Visningsbild boken Varför är universiteten och högskolorna så dåliga?

Olov Aronson, 2024

Varför är universiteten och högskolorna så dåliga?

Sveriges universitet och högskolor är oerhört dåliga. Många studenter examineras utan grundläggande kunskaper och de flesta forskningsprojekt är sedan länge förbisprungna av samhällsutvecklingen. Universiteten och högskolorna framhålls som bastioner för fritt tänkande, men de flesta studenter och anställda upplever att de har större frihet att tänka utanför, än inne på, de akademiska institutionerna.

Varför är universiteten och högskolorna så dåliga? utforskar de sociala och strukturella förutsättningarna för forskares och lärares arbete på universitet och högskolor. Boken förklarar varför forskare och lärare oftast lyckas dåligt med att utveckla och förmedla kunskaper som är intressanta eller användbara för andra än dem själva. Den är skriven i en essäistisk stil, med svepande resonemang och tillspetsade formuleringar.

Olov Aronson, 2021

Understanding the social integration of adolescents of foreign origin
Omkring en av fyra personer i Sverige har utländsk bakgrund. Integrationen av personer med utländsk bakgrund har blivit en viktig politisk fråga och en stor utmaning för det svenska samhället. Samtidigt pågår det en diskussion om vad begreppet integration innebär. Vem ska integreras och på vilket sätt? Räcker det att ”blanda” människor från olika bakgrund i samma bostadsområden, arbetsplatser och skolor för att åstadkomma integration? Avhandlingen diskuterar dessa frågor. Syftet är att förstå hur social integration kan uppstå.
Visningsbild för boken Understanding the social integration of adolescents of foreign origin
bottom of page