top of page

Enkla mallar för snygga tabeller

Mall för tabeller

Skapa enkelt en snygg tabell för dina statistiska resultat

Att arbeta med kvantitativ metod ska helst vara så enkelt som möjligt – det finns ingen poäng med att göra det krångligare än det redan är. Därför har KVANTILA skapat ett antal mallar som du kan använda för att presentera dina statistiska resultat i en rapport eller uppsats. Mallarna är inte upphovsrättsskyddade och du får publicera tabellerna som du skapar hur du vill. Ladda ned mallarna och fyll i dem med namnen på dina variabler och alla relevanta siffror. Klistra sedan in dem i de dokument som du arbetar med och – voilà – dina tabeller är klara.

 

Mallarna finns tillgängliga i Word-filer (.docx). I varje Word-fil finns det kortfattade instruktioner som förklarar hur du ska fylla i mallen i filen och ett exempel på hur en ifylld tabell skulle kunna se ut. I nuläget finns det mallar för tabeller för beskrivande statistik, korrelationsmatriser (för korrelationsanalyser), tabeller för linjära regressionsanalyser och tabeller för logistiska regressionsanalyser. Mallen för beskrivande statistik finns bara i en version som du måste anpassa beroende på vilka variabler och vilka svarsalternativ som du vill ha med. Mallarna för korrelationsmatriser finns i flera olika storlekar som beror av hur många variabler du vill ha med. Det finns mallar med och utan konfidensintervall för linjära och logistiska regressionsanalyser. De sistnämnda mallarna måste du dock anpassa, på samma sätt som mallen för den beskrivande statistiken, beroende på vilka variabler du vill ha med.

Mallar för tabeller med beskrivande statistik

Mall för tabell med beskrivande statistik

Mallar för korrelationsmatriser

Mall för korrelationsmatris med 2 variabler

Mall för korrelationsmatris med 3 variabler

Mall för korrelationsmatris med 4 variabler

Mall för korrelationsmatris med 5 variabler

Mall för korrelationsmatris med 6 variabler

Mall för korrelationsmatris med 7 variabler

Mall för korrelationsmatris med 8 variabler

Mall för korrelationsmatris med 9 variabler

Mall för korrelationsmatris med 10 variabler

Mallar för tabeller med linjära regressionsmodeller

Mall för tabell med linjär regression, utan konfidensintervall

Mall för tabell med linjär regression, med konfidensintervall

Mallar för tabeller med logistiska regressionsmodeller

Mall för tabell med logistisk regression, utan konfidensintervall

Mall för tabell med logistisk regression, med konfidensintervall

bottom of page