top of page

Integritetspolicy

Beskrivning av KVANTILA:s integritetspolicy 

KVANTILA ("vi", "oss", "vår") vill skydda din integritet och personliga information. Denna integritetspolicy (privacy policy) förklarar hur vi samlar in, använder och lämnar ut din personliga information i enlighet med Sveriges och EU:s dataskyddslagar, inklusive allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Personlig information vi samlar in

Vi kan samla in och behandla följande typer av personlig information:

 • Kontaktinformation: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och andra kontaktuppgifter.

 • Kontoinformation: Ditt användarnamn, lösenord och annan kontorelaterad information.

 • Betalningsinformation: Dina betalkorts uppgifter, faktureringsadress och annan betalningsrelaterad information.

 • Användningsinformation: Information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster, inklusive din IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp och annan teknisk information.

 • Marknadsföringsinformation: Dina marknadsföringspreferenser, kommunikationspreferenser och annan information relaterad till marknadsföring och reklam.

2. Hur vi använder din personliga information

Vi kan använda din personliga information för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla dig de produkter och tjänster du har begärt, inklusive behandling av beställningar, betalningar och leveranser.

 • För att kommunicera med dig om dina beställningar, inköp och andra förfrågningar, samt för att svara på dina frågor och supportförfrågningar.

 • För att förbättra och anpassa våra produkter, tjänster och marknadsföringskommunikationer, baserat på dina intressen och preferenser.

 • För att uppfylla lagliga skyldigheter, såsom skatte- och redovisningskrav, och att genomföra våra villkor och andra avtal.

 • För att genomföra marknadsförings- och reklamaktiviteter, inklusive att skicka ut marknadsförings-e-postmeddelanden, nyhetsbrev och andra marknadsföringskommunikationer.

 • För att skydda våra rättsliga rättigheter och intressen, såsom i händelse av tvist eller rättslig prövning.

3. Utlämnande av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till följande parter:

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med våra tjänsteleverantörer som hjälper oss med betalningshantering, orderuppfyllnad, frakt, marknadsföring och andra tjänster.

 • Affärspartners: Vi kan dela din personliga information med våra affärspartners som hjälper oss med marknadsföring, reklam och andra gemensamma aktiviteter.

 • Lagliga krav: Vi kan lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag eller rättslig process, såsom en domstolsorder eller regeringsutredning.

 • Företagstransaktioner: Vi kan lämna ut din personliga information i samband med en företagstransaktion, såsom en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar.

 • Ditt samtycke: Vi kan lämna ut din personliga information med ditt samtycke.

4. Dina rättigheter

Enligt Sveriges och EU:s dataskyddslagar har du följande rättigheter när det gäller din personliga information:

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till och få en kopia av din personliga information.

 • Rätt till rättelse: Du har rätt att rätta till eventuell felaktig eller ofullständig personlig information.

 • Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av din personliga information under vissa omständigheter.

 • Rätt till begränsning: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av din personliga information under vissa omständigheter.

 • Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av din personliga information under vissa omständigheter.

 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få din personliga information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format under vissa omständigheter.

 • Rätt att dra tillbaka samtycke: Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke till behandling av din personliga information när som helst.

För att utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

5. Dataskydd

Vi kommer att behålla din personliga information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med insamlingen, inklusive för att uppfylla lagliga, redovisnings- eller rapporteringskrav. Vid bestämning av lämplig lagringstid kommer vi att beakta mängden, karaktären och känsligheten hos den personliga informationen, risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av din personliga information, ändamålen med vilka vi behandlar din personliga information och om vi kan uppnå dessa ändamål genom andra medel, samt om det finns några lagliga krav som kräver oss att behålla informationen för en viss tid.

6. Uppdateringar till denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om våra behandlingsmetoder och dina rättigheter.

7. Kontaktinformation

Om du har frågor eller förfrågningar angående denna integritetspolicy eller hur vi behandlar din personliga information, kan du kontakta oss:

Aronson Konsult Statistik AB

Sätter 217, 65593, Karlstad

kontakt@kvantitativmetod.info

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha rörande vår hantering av din personliga information.

bottom of page