top of page

Akademiskt skrivande och publicering

Akademiskt skrivande för hand

Vad är akademiskt skrivande?

Frågan i rubriken ovan är svårare än den först låter. Akademiskt skrivande är nämligen inte bara en sorts skrivande, som kan göras på bara ett sätt. Olika forskningstraditioner har olika sätt att skriva och resonera på, och det tar lång tid för de flesta forskare att lära sig skriva på ett sådant sätt att deras studier passar in i relevanta och inflytelserika tidskrifter. Detsamma gäller utredare och studenter, som ofta behöver erfara både svett och tårar innan de bemästrar de språkliga förväntningarna på rapporter och uppsatser. För att kunna publicera sig genom olika kanaler, och nå olika publiker, krävs dock ännu mer än att "bara" behärska en typ av akademiskt skrivande; det krävs en akademisk genremedvetenhet som bara kan växa fram genom stor erfarenhet av olika forskningstraditioner och publiceringsformat.

Vad kan KVANTILA hjälpa till med?

KVANTILA har tillgång till kompetens för olika typer av akademiskt skrivande. KVANTILA:s grundare, Olov, har publicerat forskning inom flera olika forskningstraditioner. Olov har även tillgodogjort sig formella kunskaper om akademiskt skrivande genom en kandidatexamen i engelsk lingvistik med inriktning mot akademiskt skrivande. Olov genomförde denna utbildning parallellt med sina studier i sociologi innan han påbörjade sin forskarutbildning. 

KVANTILA kan erbjuda kompetent handledning och stöd till följande aspekter av akademiskt skrivande och delmoment inom publiceringen av vetenskapliga arbeten:

  • Strukturering och organisering av olika vetenskapliga texttyper, såsom artiklar, uppsatser och rapporter.

  • Strukturering och organisering av mindre textenheter inom vetenskapliga arbeten, såsom enskilda avsnitt och stycken.

  • Förväntningar på enskilda avsnitt, underavsnitt och centrala formuleringar i vetenskapliga arbeten, såsom metodavsnitt, problemformuleringar och etiska överväganden.

  • Praktiska färdigheter och formell kunskap om språkliga och grammatiska detaljer i akademiskt skrivande.

  • Tydlighet, formalitet och publikanpassning i akademiskt skrivande.

  • Genremedvetenhet och stilkänsla inom olika forskningstraditioner och publiceringskanaler. 

bottom of page