top of page

Frågor och svar

Student förbereder frågor inför handledning av uppsats

01

Kan vi vara flera som delar på kostnaden för en tjänst?

Ni får självfallet dela på kostnaden, men enbart en av er kan genomföra själva betalningen.

03

Kan ni hjälpa med alla sorters kvalitativ metod och kvantitativ metod oavsett vad jag frågar om?

​Olov kan hjälpa dig med nästan alla sorters kvalitativ metod och kvantitativ metod som brukar användas inom samhällsvetenskapliga utbildningar och undersökningar. Men det finns såklart begränsningar – han kan inte allt. Hela avgiften återbetalas självfallet om Olov inte kan hjälpa dig med den typ av kvalitativ metod eller kvantitativ metod som du arbetar med.

05

Kan ni hjälpa mig med min tenta?

Vi kan hjälpa dig att lära sig sådant som du behöver för att klara din tenta. Vi kan dock inte hjälpa dig besvara en pågående tenta eftersom det vore ett brott mot universitetets regelverk. Vi kan inte heller lova att du kommer klara en tenta.

07

Kan ni hjälpa mig gratis med några korta tips eller förklaringar?

Tyvärr kan vi inte erbjuda någon gratishjälp eftersom vi är en vinstdrivande verksamhet. Vi inriktar oss i huvudsak på att snabbt hjälpa till med lösningar och förklaringar av relativt begränsade uppgifter och frågor. Om vi erbjöd detta gratis skulle vi inte längre kunna bedriva vår verksamhet kommersiellt. 

02

Kan ni skriva min uppsats åt mig?

Nej, vi skriver inga uppsatser åt någon. Detta vore både oetisk och juridiskt problematiskt. Vi hjälper dig dock gärna så att du klarar av att skriva uppsatsen på egen hand. 

04

Jag har Olov som lärare, examinator eller handledare på en universitetskurs. Kan jag anlita honom er för extra hjälp och handledning ändå?

KVANTILA kan inte ta emot studenter som deltar i, eller planerar att delta i, någon av de kurser som Olov medverkar i vid universitet eller högskola eftersom det skulle skapa en jävsituation. Av samma anledning kan du inte anlita KVANTILA om du är inskriven som student vid en institution där Olov är anställd. 

06

Kan KVANTILA anlitas för att genomföra en komplett utredning?

KVANTILA kan, under vissa förutsättningar, genomföra kompletta utredningsarbeten. Det beror på utredningarnas omfattning och inriktning. KVANTILA kan inte genomföra utredningsarbeten som konkurrerar med den verksamhet som bedrivs vid det lärosäte där Olov är anställd. Om du vill diskutera eventuella utredningsarbeten är du välkommen att kontakta KVANTILA genom vårt kontaktformulär.

bottom of page