top of page

Debattartikel: "Öppna upp för fler och mindre aktörer inom högre utbildning"

Jag publicerade nyligen en artikel i Skola och samhälle om de eventuella fördelarna med att öppna upp för fler mindre privata aktörer inom högre utbildning. Min huvudpoäng var att det bör finnas en större mångfald av utbildningsformer av välja mellan, för studenter och lärare. Jag argumenterade även för att mindre privata aktörer sannolikt skulle kunna använda resurserna till högre utbildning på ett bättre sätt, med mindre kostnader för lokaler och administration, än våra stora offentliga institutioner. Läs gärna min debattartikel i dess helhet:/Olov


Debatt om utbildningspolitik

Comments


bottom of page