top of page

Den förvirrade debatten om ideologi och (o)vetenskaplighet

Jag vet inte om det hörs allt oftare eller om jag bara har fått bättre hörsel. Det tycks mig i vilket fall som om debatten om ideologisk inblandning i vetenskapen har blivit alltmer framträdande sedan, säg, förra riksdagsvalet. Även anklagelser som forskares, myndigheters eller professioners ”ovetenskapliga” tillvägagångssätt har blivit vanligare. Personligen upplever jag att det är en ganska förvirrad, eller rent av löjlig, debatt.


Huvudanledningen till att jag fnyser (lite arrogant) åt debatten kan uttryckas enkelt och kort: det finns ingen vedertagen definition av vad vetenskap är. Olika vetenskapsteoretiker har försökt utveckla en allmängiltig definition, men de har misslyckats med att hitta en formulering som de flesta forskare kan ställa upp på (vilket förvisso kanske inte är ett bra mått på om definitionen är något att ha). Olika forskare och filosofer tycker olika saker. Vetenskap är och förblir ett ord utan definitiv innebörd – ungefär som de flesta andra ord.


Så vad debatterar vi egentligen? Ingen vet, är min bestämda mening. Någon tycker att allt som kommer från något som vi har valt att kalla ”universitet” är vetenskap. Andra tycker att vetenskap är sådant som kan beläggas med evidens, vilket oftast betyder att man kan bekräfta en förutfattad mening med någon typ av statistisk analys (vilket inte är svårt, om man vet hur man gör, oavsett vilken förutfattad mening det gäller). Ytterligare några tycker att vetenskap är allt godkänns av kollegor inom en snäv krets likasinnade akademiker. Peer review är detsamma som vetenskap, i deras ögon.


Sedan finns det såklart den stora gruppen som aldrig ens har funderat på vad vetenskap är för något men som ändå gärna ropar att ”studier har visat” i olika offentliga debatter. Behöver jag ens säga något mer om dem?


Och behöver jag påtala att även ideologi bara är ett ord, och inget mer? Behöver jag nämna att det inte finns någon vedertagen uppfattning om vad som skiljer en ideologi från tankar, föreställningar, doxa, kulturer, religioner, diskurser och så vidare?


Nej, jag tror att ni förstår min poäng utan att jag behöver utveckla den vidare. Det är väldigt förvirrande, och rent av lite löjligt, att så många personer uttalar sig offentligt om vetenskaplighet och ovetenskaplighet samt om distinktionen mellan vetenskap och ideologi när, bevisligen, vi inte är överens om, eller ens har tänkt på, vad det betyder.


/Olovbottom of page