top of page

Forskning är ofta ovetenskaplig

Forskare brukar slå sig för bröstet för att deras teorier har bekräftats av "vetenskapliga evidens". Men vad betyder det? För att förstå innebörden av begreppet - som i själva verket är ganska motsägelsefullt - vill jag ge en kort inblick i den moderna vetenskapsfilosofiska diskussionen.


Skillnaden mellan vetenskap och icke-vetenskap har upptagit vetenskapsfilosofin ända sedan dess födelse. Vad är det egentligen som skiljer vetenskap från till exempel religion? Vilka kriterier uppfyller vetenskapen som religionen saknar?


Under lång tid försökte vetenskapsfilosoferna besvara denna fråga med hänvisning till de till synes tillförlitliga metoder som användes för att skapa så kallad vetenskaplig kunskap. Man talade om ett systematiskt sökande efter kunskap, logiska resonemang och bekräftande empiriska observationer. Problemet var dock, alltjämt, att även många religioner levde upp till dessa kriterier. För visst finns det en systematik i meditativa övningar, visst finns det logiska resonemang i teologiska skrifter och visst finns det empiriska observationer av mirakler, infriade profetior och så vidare som kan bekräfta religiösa trosuppfattningar.


Det största namnet inom vetenskapsfilosofin det senaste århundradet är sannolikt Karl Popper. Poppers stora gärning var att han helt vände på uppfattningen om de kriterier som kännetecknar och särskiljer vetenskap från icke-vetenskap. Enligt Popper kännetecknas inte vetenskap av bekräftande empiriska observationer - tvärtom kännetecknas den av sökandet efter empiriska observationer som kan vederlägga och motbevisa hypoteser och teorier. En vetenskaplig teori är en teori som kan motbevisas och inte en teori som kan bevisas. Religiösa föreställningar kan bevisas av mirakler, infriade profetior, ögonvittnens berättelser och personliga upplevelser av det övernaturliga, men de kan i regel inte motbevisas - och det är därför de inte är vetenskapliga.


När forskare nu slår sig för bröstet för att de har hittat "vetenskapliga evidens" för sina teorier är det alltså, utifrån Poppers synsätt, en självmotsägelse. Själva sökandet efter evidens är det tydligaste kännetecknet för ovetenskaplighet. Hade forskarna sysslat med vetenskap hade de snarare slagit sig bröstet för att de hade misslyckats med att motbevisa sina teorier. Men det sker tyvärr sällan.


/Olov
Comments


bottom of page